در حال نمایش یک نتیجه

محلول ضدعفونی کننده کماکل حجم 500 میلی لیتر

در مواقعی ممکن است که دسترسی به آب و صابون میسر نباشد، بنابراین استفاده از ضدعفونی کننده‌ها در این مواقع